Ügyvédek

A közalkalmazotti jogviszony kézikönyve

Az önkormányzatok, és a közintézmények alkalmazottaira más szabályok érvényesek, mint a gazdasági élet többi szereplőjére. Fontos, hogy a közalkalmazottakat foglalkoztatók folyamatosan tájékozódjanak ezekről a szabályokról.

Ha Önnek kevés ideje jut erre, ideális segítség lesz kiadványunk. Mivel a szakkönyv együtt vizsgálja a Kjt-t és az Mt-t, Ön egy forrásból szerezhet meg minden aktuális információt a közalkalmazotti jogviszonyról, ami kötelezettségeinek pontos betartásához szükséges.

Magyar-angol angol-magyar egészségügyi magyarázó szótár

Praktikus orvosi szótár Önnek!
Egyedülálló újdonság az egészségügyben dolgozó szakemberek számára!

Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig

Az új Munka törvénykönyve gyakorlati nézőpontból. A munkajogi szabályokat érthetően feldolgozó szakkönyv.

Személyügyi ABC

Minden munkaügyi probléma és megoldás egy könyvben, hogy a HR magabiztos legyen!

Munkajogi és foglalkoztatási TIPP-ek

Az újság havonta, 16 oldalon mutatja be a munka törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok egyes aktuális témáit, úgy mint foglalkoztatás elősegítése, jövedék és adóváltozások, adatvédelem, szabadság, betegszabadság, munkaidő, válságkezelő támogatások stb.

Aktuális problémákat járunk körbe a munkajog témakörében, ingyenes tanácsadással szolgálunk olvasóink kérdéseire, és rávilágítunk a lényeges pontokra, illetve megoldásokra, hogy munkaügyi feladatokban Ön mindig naprakész legyen.

Előfizetőink lehetőséget kapnak a havonta megszervezésre kerülő HR Szalonon való részvételre! A Szalon-tagsággal részese lehet egy szakmai-interaktív közösségnek!

Minden előfizetőnk 1 kreditpontot kap!

Hatályos szerződéskötési útmutató- és mintatár

Hasznos segítség könnyű, gyors és hibátlan szerződéskötéshez! A kiadványon rengeteg kész, gyakorlatban azonnal alkalmazható szerződés- és iratminták találhatóak a legkülönbözőbb szerződéstípusokra, üzleti esetekre vonatkozóan. A CD segítségével tájékozódhat a szerződéseket alátámasztó jogszabályi háttérről, a jogszabályok közérthető értelmezéséről, valamint a témákhoz kapcsolódó bírói gyakorlat menetéről. Kiadványunk szakmai helytállóságát neves szakemberek, gyakorló jogászok, bírák garantálják.

Éves előfizetőink lehetőséget kapnak a havonta megrendezésre kerülő HR Szalonon való részvételre. Így ingyenesen részese lehet egy szakmai-interaktív csoportnak!

Közösségi vámügyek a gyakorlatban

A szoftver, vámügyi vezetőknek, vámügyintézőknek, külkereskedelmi tevékenységgel foglalkozóknak és szállítmányozóknak szól.

A kiadványt haszonnal forgathatja minden olyan vállalkozás, illetve termelő-szolgáltató cég, akikre a vámtörvény vonatkozik és amelyek a fent felsorolt területek bármelyikén is kihívásokkal küzdenek. A szerzők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy hasznos, mindenki számára közérthető és elsősorban gyakorlati információkat nyújtsanak.

Üzleti angol nyelvi szoftver

Kiadványunk hasznos segítséget nyújt az angol nyelvű szóbeli és írásbeli üzleti kommunikációhoz, ezen készségek fejlesztéséhez, illetve az üzleti nyelvtudás magasabb szintre emeléséhez.

Üzleti kommunikáció szóban és írásban – Gazdasági irat- és szerződésmintatár

Győzze le Ön is hatékonyan az üzleti kommunikáció nehézségeit!

Kinek ne lenne fontos, hogy üzleti kommunikációja partnereivel, valamint a hivatalos szervekkel minden tekintetben kifogástalan és sikeres legyen? Most akár 100%-kal csökkentheti az üzleti levelek, jegyzőkönyvek és más iratok mintáinak keresésére, fordítására, ellenőrzésére fordított időt.

A CD kiadvány számos kész iratmintát tartalmaz különböző témákban – magyarul és idegen nyelven is, amelyeket Ön a saját igényei szerint átszerkeszthet, és így azonnal alkalmazhat a gyakorlatban.

Ezenkívül a kiadvány segítségével elsajátíthatja a sikeres tárgyalástechnika fortélyait, tanácsokat kap rendezvények szervezéséhez, valamint megismerheti az üzleti élet etikett-protokoll szabályait is.

Humáninfó – Személy- és munkaügyi hírlevél

Humáninfó című ingyenes hírlevelünket személyügyi, munkaügyi feladatok ellátásával megbízott szakembereknek, humánerőforrás-menedzsereknek, cégvezetőknek, irodavezetőknek egyaránt ajánljuk. A hírlevélben hetente hasznos és aktuális információkkal, hírekkel, elemzésekkel, cikkekkel szolgálunk a munkaügy, a foglalkoztatás, az álláspiac és a személyügy világából.

Ügyvezető hírlevél – Cégvezetőknek, vezető tisztségviselőknek

Heti ingyenes hírlevél gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, jogtanácsosai számára. A hírlevél olvasásával részletes információkat kap az aktuális gazdasági változások mellett a BUX aktuális tendenciáiról, a legújabb törvényi, jogszabályi változásokról és a cégvezetők számára sok fejtörést okozó ellenőrzésekről és a felkészülési lehetőségekről is. Mit tehetnek a vállalkozások a jelen makrogazdasági helyzetben? Hogyan adjuk el termékeinket el krízis idején? – Ötletek és megoldási javaslatok hírlevelünkben!

Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár – on-line verzió

Hasznos segítség a szerződéskötéshez! Online kiadványunkban Ön rengeteg kész, a gyakorlatban azonnal alkalmazható szerződés- és iratmintát találhat a legkülönbözőbb szerződéstípusokra és üzleti esetekre vonatkozóan, emellett értesülhet az adott szerződésre vonatkozó jogszabályokról és azok változásáról, valamint a bírói gyakorlatról is.

Ősztől már velünk készülhet az új Ptk.-ra! Kiadványunk új tartalommal, a 2014. márciustól hatályos Ptk. kódexhez igazított mintákkal és kommentekkel egészül ki.

Kiadványunk megrendelői 1 kreditpontra jogosultak a könyviteli szolgáltatást végzők.

Közösségi vámügyek a gyakorlatban – on-line verzió

Az európai közösségen belüli vámügy megértése és jogszabályainak alkalmazása állandó stresszt okozhat. Ám online szolgáltatásunk kiváló szerzőink segítségével leveszi válláról e terhet, hiszen kommentárok, esettanulmányok, a csatolandó iratok mintái, kitöltési útmutatók és a törvénymagyarázatok által már nem Önnek hosszú órákon át energiát pazarolnia és a választ keresnie. A közös vámügy olyan elemeit, mint a vámtarifával, származással, vámeljárással kapcsolatos szabályait, valamint a közös vámmentességi rendszer előírásait mostantól egyszerűen és nehézség nélkül építheti be napi munkájába.

Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig – on-line verzió

Praktikus szemléletű kiadvány a Munka törvénykönyvéről! Segítségével könnyedén alkalmazhatja a munkajogi szabályozást.

Részvénytársaságok a gyakorlatban – on-line verzió

Online kiadványunk elsősorban a részvénytársaságok vezető tisztségviselői, a részvénytársaságokkal foglalkozó ügyvédek, jogászok, illetve az rt.-k tulajdonosai számára nyújt hasznos segítséget a mindennapi munkához. Kiadványunk tartalmazza a részvénytársasági cégformával (zrt, nyrt.) kapcsolatos minden fontos tudnivalót az alapítástól, a működési kérdéseken keresztül, a társaság megszűnéséig.

Munkajogi és foglalkoztatási TIPP

Az online újság havonta, képes formában, az Interneten keresztül elérhető módon mutatja be a munka törvénykönyvének és munkaügyi jogszabályoknak az egyes változásait.

Foglalkozik olyan témákkal, mint a foglalkoztatás elősegítése, jövedék- és adóváltozások, adatvédelem, szabadság, betegszabadság, munkaidő. Megjelentetjük a munka törvénykönyvéhez szorosan kapcsolódó iratmintákat, valamint jogesetek segítségével bemutatjuk a munkaügyi bíróságok ítélkezési gyakorlatát.

Előfizetőink ezenkívül lehetőséget kapnak a havonta mgszervezésre kerülő HR Szalonon való részvételre. Így tagjai lehetnek egy szakmai-interaktív közösségnek!

A munkajogi és foglalkoztatási tippek online újság előfizetői 1 kreditpontra jogosultak.

A munkavállaló és a munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban

Összeállításunkból tájékozódhat a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeiről, mint például a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége, a munkavállaló különös kötelezettségei, a munkavállalók foglalkoztatása, a szabadidő biztosítása és a munka díjazása.

A személyes adatok védelme és kezelése

Napjainkban egyre inkább előtérbe került a munkavállaló személyes adatai védelméhez való jogának (“magánszférájának”) érvényesítése. A munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések rendkívül szerteágazóak, és ezeknek csak egy részét – gyakorlatban legkevésbé aggályos részét – képezi a hagyományos személyügyi nyilvántartás. 27 oldalas elektronikus dokumentumunkkal igyekszünk olvasóinknak ebben a témában is segítséget nyújtani.

Bérleti szerződések

A polgári jog egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípusa a bérleti szerződés. Szeretne Ön könnyen és gyorsan jogilag megbízható bérleti szerződéseket kötni?

Hivatalos szervekkel, intézményekkel való levelezés

Praktikus on-line zsebkönyvünk számos kész, a gyakorlatban alkalmazható iratmintát nyújt Önnek, amelyek megkönnyítik a különböző hivatalos szervekkel, intézményekkel való levelezést.

Külföldi állampolgárok foglalkoztatása Magyarországon

A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a külföldi állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának lehetőségét rendező szabályok ún. általános és az általánostól eltérő szabályokra osztódtak. E-dokumentumunkban bemutatjuk ezen szabályokat.

Külkereskedelmi levélminták

A külkereskedelem területén gyakran előforduló kész levélmintákat talál, melyet kis módosítással azonnal alkalmazhat a gyakorlatban. Ezúttal ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, rendelés visszaigazolása, fizetési felszólítás és reklamáció kezelésére nyújtunk kész levélmintákat, a mintákat a magyar mellett angol és német nyelven is megtalálja a dokumentumban.

Külkereskedelmi szerződésminták

A gyakorlatba átültethető külkereskedelmi szerződések!

Ha valamely külkereskedelmi ügylet kapcsán szerződéskötésre kerül sor, jól jön, ha kéznél van néhány könnyen átvehető szerződésminta. Az e-dokumentumban az exportcélú adásvételi, az export bizományi szerződés és a szállítási szerződés eseteire talál mintákat, a mintákat magyar mellett angol és német nyelven is megtalálja.

Munkaköri leírások

Praktikus on-line zsebkönyvünk számos kész, a gyakorlatban alkalmazható munkaköri leírás-mintát nyújt Önnek különböző területeken és pozíciókban.

Nonprofit szervezetek marketing és PR tevékenysége

Ez az összeállítás azoknak a nonprofit szervezeteknek készült, akik hatékony marketingtevékenységet kívánnak folytatni céljaik eléréséhez.

Pályázatkészítés a gyakorlatban

Praktikus on-line zsebkönyvünk röviden, lényegre törően tárja Ön elé a pályázatkészítés menetét, módszertanát, valamint a pályázatkészítésnél felmerülő konkrét gyakorlati teendőket.

Pénzügyi iratminták

Praktikus on-line zsebkönyvünk számos kész, a gyakorlatban alkalmazható iratmintát nyújt Önnek a bankügyekkel és az adóügyekkel kapcsolatban.

Pénzügyi tervezés pályázatíráshoz

Ne maradjon le az új lehetőségekről! Tudta Ön, hogy 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euróforrás juthat Magyarországra, ha sikerül uniós színvonalú projekteket megfelelően elkészítenünk és benyújtanunk?

Protokoll az üzleti életben

Praktikus on-line zsebkönyvünk röviden, lényegre törően tárja Ön elé az üzleti életben fontos írott és íratlan szabályokat, hogy Ön mindig tisztában legyen azzal, hogy az adott helyzetben mit is kell tennie.

Sztrájkkal kapcsolatos bírói gyakorlat

E-dokumentumunk megkísérli a lehetőségekhez képest összefoglalni a sztrájkkal kapcsolatos bírói gyakorlatot és minél több vitatott kérdés bemutatásán keresztül közelebb hozni az olvasóhoz a sztrájk jogszerűségét, jogellenessége megállapítása iránti bírósági eljárást, illetve annak problematikus pontjait.

Tárgyalástechnika

Mindegy, hogy eladni vagy venni akarunk, esetleg egy sikeres együttműködés érdekében vagy egy állás elnyeréséért tárgyalunk, a siker többnyire az alkalmazott tárgyalástechnika hatékonyságától függ.