Ügyvédek

Az ügyvéd olyan személy, aki jogi szolgáltatásokat nyújt magánszemélyeknek és szervezeteknek, valamint védi és képviseli az embereket a bíróságon. Az ügyvéd jogi tanácsot és tanácsot adhat különböző témákban, mint például ingatlanjog, társasági jog, vagyontervezés és így tovább. Az ügyvéd felügyelheti a jogi asszisztensek és a jogi asszisztensek munkáját is annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa az ügyfeleknek. Végül az ügyvéd jogi dokumentumokat készít, és jogi elemzést nyújt ezekről a dokumentumokról.

A jogi dokumentumok elkészítésének folyamata

A jogi dokumentum elkészítése olyan folyamat, amelyet a legtöbb ember nem ismer túlzottan. Egy jogi dokumentumot megkövetelhet egy bíróság, vagy lehet két vagy több fél közötti szerződés. Bizonyos esetekben a jogi dokumentum lehet egyszerűen végrendelet is. Egy jogi dokumentum elkészítése sok ide-oda ingázással jár az ügyfél és az ügyvéd között, mivel az utóbbi megpróbálja megérteni, hogy mit akar és mire van szüksége az ügyfélnek, és végül olyan tervezetet nyújt be, amely kielégíti ezeket az igényeket és szükségleteket. Az ügyvédnek többek között a következő kérdésekkel kell foglalkoznia:

A dokumentum tárgya

A jogi dokumentum tárgya az, hogy miről szól a dokumentum. Például egy lakás adásvételi szerződésnek más lesz a tárgya, mint egy végrendeletnek. A szerződés az ügylet üzleti vonatkozásait tárgyalja (például a vételárat), míg a végrendelet a hagyatéktervezési vonatkozásokat (például mi történik a lakástulajdonos vagyonával, és kire hagyhatja a hagyatékát).

Minden jogi dokumentumtípusnak megvan a maga egyedi tárgya, és a tárgy kiválasztásakor gyakran hasznos átgondolni a dokumentum célját. Mit kíván elérni a dokumentum? Olyan szerződésről van szó, amelyet jogi elemzéssel kell alátámasztani? Végrendeletről van szó, amelyet jogi véleménnyel kell alátámasztani?

A dokumentumban részt vevő felek

A jogi dokumentum felei azok a személyek, csoportok vagy szervezetek, akiknek az érdekeit a dokumentum képviseli. Például egy végrendeletben az örökhagyó az a személy, aki a hagyatéki tervét létre kívánja hozni, míg a kedvezményezettek azok a személyek, akik az örökhagyó halála után megkapják a hagyatékot. Ha egynél több személy vagy szervezet vesz részt egy jogi dokumentum létrehozásában, akkor szokás az összes felet feltüntetni az alapszabályban vagy a szervezeti ábrán.

A felek aláírásának feltüntetése a jogi dokumentum végén a felek személyazonosságának igazolását jelenti. A közjegyzőt vagy más megfelelő tanút a végrendeletben a hitelesség igazolásának részeként fel kell tüntetni, hogy mások is megállapíthassák az örökhagyó személyazonosságát.

Az érdekeltek listája

Az érdekelt fél olyan személy, akit a jogi eljárás kimenetele érint, vagy akinek jogos érdeke fűződik hozzá. Más szóval valaki, akinek a jogi dokumentumot szánják.

A jogi dokumentum tartalmazhat egy listát azokról az érdekelt felekről, akiknek az érdekeit a dokumentum képviseli. Ezen érdekeltek nevének feltüntetése a jogi dokumentum végén a dokumentum hitelességének tanúsítására szolgál.

A jogi dokumentum jelentősége

A jogi dokumentum jelentőségét az adja, ami különlegessé teszi. Ez különösen fontos a végrendeletek és más jogi dokumentumok esetében, amelyek az örökhagyó halála esetén jogrendet kívánnak létrehozni. Egy jogi dokumentum különböző jogi jelentőséget ölthet, attól függően, hogy milyen joghatóságban készült, milyen jellegű rendszabályokat kíván létrehozni, és így tovább. Például egy Kansasban aláírt szerződésnek más jogi következményei lesznek, mint egy Kaliforniában aláírtnak.

Ha üzleti vagy személyes kapcsolatot szeretne létesíteni egy adott személlyel, akkor ezt egyszerűen úgy teheti meg, hogy aláír egy szerződést az adott személlyel. Ha azonban azt szeretné, hogy az örökhagyó halála esetén bizonyos joghatások érvényesüljenek, akkor a végrendelet a legjobb megoldás. A végrendeletet úgy lehet megfogalmazni, hogy az különböző joghatóságokban bizonyos joghatásokkal járjon, és felhasználható egy vállalkozás vagy ingatlan tulajdonjogának egy adott személyre történő átruházására, az örökhagyó családjának jólétéről való gondoskodásra, vagy bármi másra, amit az örökhagyó kívánhat.

Mi történik ezután?

Amikor egy jogi dokumentumot elkészítettek, az, hogy mi történik ezután, a dokumentum típusától függ. A végrendeletet általában az örökhagyó és a tanúk írják alá, majd postázzák vagy kézbesítik a megfelelő joghatósághoz iktatás céljából. Az egész folyamat három és hat hónap közötti időt vesz igénybe. Miután a végrendeletet iktatták, az közokiratba kerül, és bárki, aki vitatja annak hitelességét, a bizonyítás terhét viseli.

A szerződést a felek aláírhatják, és ha az tartalmazza a létrehozásához szükséges összes információt, akkor minden további nélkül azonnal iktatható. Bizonyos esetekben a szerződés érvényességéhez ellenjegyzésre vagy közjegyző által hitelesített aláírásra lehet szükség.

Az ügyvéd feladata általában az, hogy szükség szerint jogi tanácsot és segítséget nyújtson az ügyfeleknek, és képviselje érdekeiket a bíróság előtt. A jog számos olyan aspektusa van, amely ijesztő lehet, különösen azok számára, akik még soha nem jártak a jogrendszerben. Ha azonban a megfelelő ügyvédet veszi fel, aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, akkor ez egy viszonylag fájdalommentes folyamat, és a legtöbb esetben a végeredmény megéri.

A közalkalmazotti jogviszony kézikönyve

Az önkormányzatok, és a közintézmények alkalmazottaira más szabályok érvényesek, mint a gazdasági élet többi szereplőjére. Fontos, hogy a közalkalmazottakat foglalkoztatók folyamatosan tájékozódjanak ezekről a szabályokról.

Ha Önnek kevés ideje jut erre, ideális segítség lesz kiadványunk. Mivel a szakkönyv együtt vizsgálja a Kjt-t és az Mt-t, Ön egy forrásból szerezhet meg minden aktuális információt a közalkalmazotti jogviszonyról, ami kötelezettségeinek pontos betartásához szükséges.

Magyar-angol angol-magyar egészségügyi magyarázó szótár

Praktikus orvosi szótár Önnek!
Egyedülálló újdonság az egészségügyben dolgozó szakemberek számára!

Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig

Az új Munka törvénykönyve gyakorlati nézőpontból. A munkajogi szabályokat érthetően feldolgozó szakkönyv.

Személyügyi ABC

Minden munkaügyi probléma és megoldás egy könyvben, hogy a HR magabiztos legyen!

Munkajogi és foglalkoztatási TIPP-ek

Az újság havonta, 16 oldalon mutatja be a munka törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok egyes aktuális témáit, úgy mint foglalkoztatás elősegítése, jövedék és adóváltozások, adatvédelem, szabadság, betegszabadság, munkaidő, válságkezelő támogatások stb.

Aktuális problémákat járunk körbe a munkajog témakörében, ingyenes tanácsadással szolgálunk olvasóink kérdéseire, és rávilágítunk a lényeges pontokra, illetve megoldásokra, hogy munkaügyi feladatokban Ön mindig naprakész legyen.

Előfizetőink lehetőséget kapnak a havonta megszervezésre kerülő HR Szalonon való részvételre! A Szalon-tagsággal részese lehet egy szakmai-interaktív közösségnek!

Minden előfizetőnk 1 kreditpontot kap!

Hatályos szerződéskötési útmutató- és mintatár

Hasznos segítség könnyű, gyors és hibátlan szerződéskötéshez! A kiadványon rengeteg kész, gyakorlatban azonnal alkalmazható szerződés- és iratminták találhatóak a legkülönbözőbb szerződéstípusokra, üzleti esetekre vonatkozóan. A CD segítségével tájékozódhat a szerződéseket alátámasztó jogszabályi háttérről, a jogszabályok közérthető értelmezéséről, valamint a témákhoz kapcsolódó bírói gyakorlat menetéről. Kiadványunk szakmai helytállóságát neves szakemberek, gyakorló jogászok, bírák garantálják.

Éves előfizetőink lehetőséget kapnak a havonta megrendezésre kerülő HR Szalonon való részvételre. Így ingyenesen részese lehet egy szakmai-interaktív csoportnak!

Közösségi vámügyek a gyakorlatban

A szoftver, vámügyi vezetőknek, vámügyintézőknek, külkereskedelmi tevékenységgel foglalkozóknak és szállítmányozóknak szól.

A kiadványt haszonnal forgathatja minden olyan vállalkozás, illetve termelő-szolgáltató cég, akikre a vámtörvény vonatkozik és amelyek a fent felsorolt területek bármelyikén is kihívásokkal küzdenek. A szerzők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy hasznos, mindenki számára közérthető és elsősorban gyakorlati információkat nyújtsanak.

Üzleti angol nyelvi szoftver

Kiadványunk hasznos segítséget nyújt az angol nyelvű szóbeli és írásbeli üzleti kommunikációhoz, ezen készségek fejlesztéséhez, illetve az üzleti nyelvtudás magasabb szintre emeléséhez.

Üzleti kommunikáció szóban és írásban – Gazdasági irat- és szerződésmintatár

Győzze le Ön is hatékonyan az üzleti kommunikáció nehézségeit!

Kinek ne lenne fontos, hogy üzleti kommunikációja partnereivel, valamint a hivatalos szervekkel minden tekintetben kifogástalan és sikeres legyen? Most akár 100%-kal csökkentheti az üzleti levelek, jegyzőkönyvek és más iratok mintáinak keresésére, fordítására, ellenőrzésére fordított időt.

A CD kiadvány számos kész iratmintát tartalmaz különböző témákban – magyarul és idegen nyelven is, amelyeket Ön a saját igényei szerint átszerkeszthet, és így azonnal alkalmazhat a gyakorlatban.

Ezenkívül a kiadvány segítségével elsajátíthatja a sikeres tárgyalástechnika fortélyait, tanácsokat kap rendezvények szervezéséhez, valamint megismerheti az üzleti élet etikett-protokoll szabályait is.

Humáninfó – Személy- és munkaügyi hírlevél

Humáninfó című ingyenes hírlevelünket személyügyi, munkaügyi feladatok ellátásával megbízott szakembereknek, humánerőforrás-menedzsereknek, cégvezetőknek, irodavezetőknek egyaránt ajánljuk. A hírlevélben hetente hasznos és aktuális információkkal, hírekkel, elemzésekkel, cikkekkel szolgálunk a munkaügy, a foglalkoztatás, az álláspiac és a személyügy világából.

Ügyvezető hírlevél – Cégvezetőknek, vezető tisztségviselőknek

Heti ingyenes hírlevél gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, jogtanácsosai számára. A hírlevél olvasásával részletes információkat kap az aktuális gazdasági változások mellett a BUX aktuális tendenciáiról, a legújabb törvényi, jogszabályi változásokról és a cégvezetők számára sok fejtörést okozó ellenőrzésekről és a felkészülési lehetőségekről is. Mit tehetnek a vállalkozások a jelen makrogazdasági helyzetben? Hogyan adjuk el termékeinket el krízis idején? – Ötletek és megoldási javaslatok hírlevelünkben!

Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár – on-line verzió

Hasznos segítség a szerződéskötéshez! Online kiadványunkban Ön rengeteg kész, a gyakorlatban azonnal alkalmazható szerződés- és iratmintát találhat a legkülönbözőbb szerződéstípusokra és üzleti esetekre vonatkozóan, emellett értesülhet az adott szerződésre vonatkozó jogszabályokról és azok változásáról, valamint a bírói gyakorlatról is.

Ősztől már velünk készülhet az új Ptk.-ra! Kiadványunk új tartalommal, a 2014. márciustól hatályos Ptk. kódexhez igazított mintákkal és kommentekkel egészül ki.

Kiadványunk megrendelői 1 kreditpontra jogosultak a könyviteli szolgáltatást végzők.

Közösségi vámügyek a gyakorlatban – on-line verzió

Az európai közösségen belüli vámügy megértése és jogszabályainak alkalmazása állandó stresszt okozhat. Ám online szolgáltatásunk kiváló szerzőink segítségével leveszi válláról e terhet, hiszen kommentárok, esettanulmányok, a csatolandó iratok mintái, kitöltési útmutatók és a törvénymagyarázatok által már nem Önnek hosszú órákon át energiát pazarolnia és a választ keresnie. A közös vámügy olyan elemeit, mint a vámtarifával, származással, vámeljárással kapcsolatos szabályait, valamint a közös vámmentességi rendszer előírásait mostantól egyszerűen és nehézség nélkül építheti be napi munkájába.

Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig – on-line verzió

Praktikus szemléletű kiadvány a Munka törvénykönyvéről! Segítségével könnyedén alkalmazhatja a munkajogi szabályozást.

Részvénytársaságok a gyakorlatban – on-line verzió

Online kiadványunk elsősorban a részvénytársaságok vezető tisztségviselői, a részvénytársaságokkal foglalkozó ügyvédek, jogászok, illetve az rt.-k tulajdonosai számára nyújt hasznos segítséget a mindennapi munkához. Kiadványunk tartalmazza a részvénytársasági cégformával (zrt, nyrt.) kapcsolatos minden fontos tudnivalót az alapítástól, a működési kérdéseken keresztül, a társaság megszűnéséig.

Munkajogi és foglalkoztatási TIPP

Az online újság havonta, képes formában, az Interneten keresztül elérhető módon mutatja be a munka törvénykönyvének és munkaügyi jogszabályoknak az egyes változásait.

Foglalkozik olyan témákkal, mint a foglalkoztatás elősegítése, jövedék- és adóváltozások, adatvédelem, szabadság, betegszabadság, munkaidő. Megjelentetjük a munka törvénykönyvéhez szorosan kapcsolódó iratmintákat, valamint jogesetek segítségével bemutatjuk a munkaügyi bíróságok ítélkezési gyakorlatát.

Előfizetőink ezenkívül lehetőséget kapnak a havonta mgszervezésre kerülő HR Szalonon való részvételre. Így tagjai lehetnek egy szakmai-interaktív közösségnek!

A munkajogi és foglalkoztatási tippek online újság előfizetői 1 kreditpontra jogosultak.

A munkavállaló és a munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban

Összeállításunkból tájékozódhat a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeiről, mint például a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége, a munkavállaló különös kötelezettségei, a munkavállalók foglalkoztatása, a szabadidő biztosítása és a munka díjazása.

A személyes adatok védelme és kezelése

Napjainkban egyre inkább előtérbe került a munkavállaló személyes adatai védelméhez való jogának („magánszférájának”) érvényesítése. A munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések rendkívül szerteágazóak, és ezeknek csak egy részét – gyakorlatban legkevésbé aggályos részét – képezi a hagyományos személyügyi nyilvántartás. 27 oldalas elektronikus dokumentumunkkal igyekszünk olvasóinknak ebben a témában is segítséget nyújtani.

Bérleti szerződések

A polgári jog egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípusa a bérleti szerződés. Szeretne Ön könnyen és gyorsan jogilag megbízható bérleti szerződéseket kötni?

Hivatalos szervekkel, intézményekkel való levelezés

Praktikus on-line zsebkönyvünk számos kész, a gyakorlatban alkalmazható iratmintát nyújt Önnek, amelyek megkönnyítik a különböző hivatalos szervekkel, intézményekkel való levelezést.

Külföldi állampolgárok foglalkoztatása Magyarországon

A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a külföldi állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának lehetőségét rendező szabályok ún. általános és az általánostól eltérő szabályokra osztódtak. E-dokumentumunkban bemutatjuk ezen szabályokat.

Külkereskedelmi levélminták

A külkereskedelem területén gyakran előforduló kész levélmintákat talál, melyet kis módosítással azonnal alkalmazhat a gyakorlatban. Ezúttal ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, rendelés visszaigazolása, fizetési felszólítás és reklamáció kezelésére nyújtunk kész levélmintákat, a mintákat a magyar mellett angol és német nyelven is megtalálja a dokumentumban.

Külkereskedelmi szerződésminták

A gyakorlatba átültethető külkereskedelmi szerződések!

Ha valamely külkereskedelmi ügylet kapcsán szerződéskötésre kerül sor, jól jön, ha kéznél van néhány könnyen átvehető szerződésminta. Az e-dokumentumban az exportcélú adásvételi, az export bizományi szerződés és a szállítási szerződés eseteire talál mintákat, a mintákat magyar mellett angol és német nyelven is megtalálja.

Munkaköri leírások

Praktikus on-line zsebkönyvünk számos kész, a gyakorlatban alkalmazható munkaköri leírás-mintát nyújt Önnek különböző területeken és pozíciókban.

Nonprofit szervezetek marketing és PR tevékenysége

Ez az összeállítás azoknak a nonprofit szervezeteknek készült, akik hatékony marketingtevékenységet kívánnak folytatni céljaik eléréséhez.

Pályázatkészítés a gyakorlatban

Praktikus on-line zsebkönyvünk röviden, lényegre törően tárja Ön elé a pályázatkészítés menetét, módszertanát, valamint a pályázatkészítésnél felmerülő konkrét gyakorlati teendőket.

Pénzügyi iratminták

Praktikus on-line zsebkönyvünk számos kész, a gyakorlatban alkalmazható iratmintát nyújt Önnek a bankügyekkel és az adóügyekkel kapcsolatban.

Pénzügyi tervezés pályázatíráshoz

Ne maradjon le az új lehetőségekről! Tudta Ön, hogy 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euróforrás juthat Magyarországra, ha sikerül uniós színvonalú projekteket megfelelően elkészítenünk és benyújtanunk?

Protokoll az üzleti életben

Praktikus on-line zsebkönyvünk röviden, lényegre törően tárja Ön elé az üzleti életben fontos írott és íratlan szabályokat, hogy Ön mindig tisztában legyen azzal, hogy az adott helyzetben mit is kell tennie.

Sztrájkkal kapcsolatos bírói gyakorlat

E-dokumentumunk megkísérli a lehetőségekhez képest összefoglalni a sztrájkkal kapcsolatos bírói gyakorlatot és minél több vitatott kérdés bemutatásán keresztül közelebb hozni az olvasóhoz a sztrájk jogszerűségét, jogellenessége megállapítása iránti bírósági eljárást, illetve annak problematikus pontjait.

Tárgyalástechnika

Mindegy, hogy eladni vagy venni akarunk, esetleg egy sikeres együttműködés érdekében vagy egy állás elnyeréséért tárgyalunk, a siker többnyire az alkalmazott tárgyalástechnika hatékonyságától függ.