Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Változik a Munkatörvénykönyve

2011.06.14, Széles Imre, Forrás: Ügyvezető

Amennyiben a T.3404. számú törvényjavaslatból törvény lesz, akkor több vonatkozásban változni fog a Munka Törvénykönyve. E tervezetből csak néhány apró – ám valamennyi munkavállalót érintő – módosításra hívjuk fel a figyelmet.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

Mt. 81. (2) bekezdése értelmében jelenleg a próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet.

A tervezett módosítás szerint - főszabályként - a próbaidő tartama továbbra is harminc nap marad. Harminc napnál rövidebb próbaidőt kollektív szerződés vagy a felek is megállapíthatnak. Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt a felek, legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kollektív szerződés állapíthat meg.

Az Mt. 130. § (2) bekezdése sorolja fel azokat az időszakokat, melyek esetében a munkaviszony szünetelésének időtartamára is jár szabadság. Ennek c) pontja szerint a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére is meg kell állapítani a szabadságot.

A tervezet szerint a jövőben az ilyen címen kapott fizetés nélküli szabadságnak csak az első félévére jár szabadság, azaz a GYES-ről visszatérő anya felhalmozódott szabadsága várhatóan kevesebb lesz, amely a munkaadó terheit hivatott csökkenteni.

Ehhez a témához kapcsolódik az Mt. 136. § (1) bekezdésének módosítása. Az említett jogszabályi hely egyelőre úgy szól, hogy a munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet.

A módosítás után mindez így szól: A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani.

A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet.

A módosítás elfogadása után lehetővé válik, hogy a GYES után ismét munkába álló szülő - beleegyezése esetén - a felgyűlt szabadságát pénzbe kapja meg.

Vitafórum