Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 
HR, munkajog

Közeli hozzátartozó

2010.05.31, Széles Imre, Forrás: Saját forrás

A Munka Törvénykönyve meglehetősen sokszor hivatkozik a közeli hozzátartozó fogalmára.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

Így:

* Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két munkanapon át.

* A munkavállalónak - kérelmére - a tartós (előreláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi.

* Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki a munkáltató, illetve a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozója, illetve az üzemi tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha a munkáltató vagy a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozójává válik.

* A teljes munkaidő mértéke - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi tizenkét, legfeljebb heti hatvan órára emelhető, ha a munkavállaló a munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója.

* A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló közeli hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült kárait, indokolt költségeit is.

* A vezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. Ebben az esetben a munkáltató jogosult a vezető munkaviszonyát megszüntetni.)

De kit tekint a jogszabály közeli hozzátartozónak?

Az Mt. 139. § (2) bekezdés szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér valamint az élettárs.

Ezzel szemben - a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazása során alkalmazott - a Ptk. 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozónak: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa minősül.


Vitafórum