Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Helyesírási leckék - Betűk, számjegyek, jelek, rövidítések toldalékolása

2007.10.11, Forrás: Saját forrás

A toldalék a szövegben leírt betűhöz, számjegyhez, jelhez, rövidítéshez mindig a kiejtett hangsor alapján idomul, s azt (adott esetben hasonult formában) a betűhöz, számjegyhez, jelhez, rövidítéshez teljes formájában és kötőjellel kapcsoljuk. Íme a példatár! S benne egy egész szabálytár!

1. Betűk toldalékolása
Például:
x-szel (A szállásigényt, kérjük, x-szel jelölje.)
y-nal (Batthyány nevének utolsó hangját írott szövegben y-nal írjuk.)
dzs-vel (A menedzser szót magyarosan dzs-vel írjuk.)
sz-szel (A táblázatba a szót sz-szel írd be!)
Stb.

2. Számjegyek toldalékolása
Például:
7-tel (kiejtve: héttel),
8.-kal (kiejtve: nyolcadikkal),
8-cal (kiejtve: nyolccal),
10 000.-et (kiejtve: tízezrediket),
2002-t (kiejtve: kétezer-kettőt),
2.-ként (kiejtve: másodikként),
12.-hez (kiejtve: tizenkettedikhez),
2/3-ra (kiejtve: kétharmadra),
½-et (kiejtve: egykettedet vagy felet),
3,5-nek (kiejtve: három egész öt tizednek)

3. Jelek toldalékolása
Például:
§ (kiejtve: paragrafus)
§-sal (paragrrafussal), §-ának (paragrafusának), §-t (paragrafust) stb.

% (kiejtve: százalék)
%-kal (százalékkal), %-ának (százalékának), %-ot (százalékot) stb.

4. Rövidítések toldalékolása
4.1. Mértékegységek toldalékolása
Például:
hl (kiejtve: hektoliter)
hl-rel (hektoliter + -vel), hl-ről (hektoliter + -ről), hl-t (hektoliter + -t), hl-en (hektoliter + -en) stb.

ha (kiejtve: hektár)
ha-ral (hektár + -val), ha-ról (hektár + -ról), ha-t (hektár + -t), ha-on (hektár + -on) stb.

4.2. Valódi rövidítések toldalékolása
4.2.1. Közszói valódi rövidítések toldalékolása
Például:
törvény: tv.
tv.-nyel, tv.-ről, tv.-t, tv.-ben, tv.-ek stb.

bekezdés: bek.
bek.-sel, bek.-ről, bek.-t, bek.-ben, bek.-ek stb.

helyrajzi szám: hrsz.
hrsz.-mal, hrsz.-ról, hrsz.-ot, hrsz.-ban, hrsz.-ok stb.

korlátolt felelősségű társaság: kft.
kft.-vel, kft.-ről, kft.-t, kft.-ben, kft.-k stb.

4.2.2. A rövidítés tulajdonnév (intézménynév) elemévé válik. Például:
… a General-Q Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t…
… a Filmszolg Kft.-nél …
… a Magyar Hajózási Rt.-t …

4.3. Mozaikszók toldalékolása
4.3.1. Betűszók
4.3.1.1. A betűszó köznév (a betűtest csupa kisbetű)
a) általános forgalmi adó: áfa
áfás, áfáról, áfát, áfának stb.
b) társadalombiztosítás: tb
tb-t, tb-nek, tb-ről, tb-hez stb.
c) személyi jövedelemadó: szja
szja-t, szja-nak, szja-ról, szja-hoz stb.

4.3.1.2. A szaknyelvben és ennek hatására
DNS: dezoxiribonukleinsav
DNS-sel, DNS-ről, DNS-t stb.
EKG: elektrokardiogram
EKG-ra, EKG-t, EKG-val stb.
URH: ultrarövidhullám
URH-n, URH-t, URH-val stb.

4.3.1.3. A betűszó tulajdonnév
a) Központi Statisztikai Hivataltól: KSH, KSH-tól
Magyar Logisztikai Egyesületnek: MLE, MLE-nek
b) Magyar Államvasutak Részvénytársaság: MÁV Rt., MÁV Rt.-nek

4.3.2. Szóösszevonások
4.3.2.1. Közszói szóösszevonások
gyermekgondozási segély: gyes - gyesen, gyessel, gyest stb.

4.3.2.2. A szóösszevonás tulajdonnév
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.: MOL Rt. vagy MOL vagy Mol
MOL Rt.-ről, MOL-tól, Moltól

Magyar Távközlési Részvénytársaság: MATÁV Rt. vagy MATÁV vagy Matáv
MATÁV Rt.-vel, vagy MATÁV-val, vagy Matávval

Vitafórum