2 3 4 5 Következő > 

 A munkavállaló jogai, járandóságai a munkaviszonyban I.

2015.03.05, www.munkajogitipp.hu

Bár az Mt. (2012. évi I. tv.) ebben a tekintetben sem tartalmaz részletes, átfogó jellegű előírásokat, az általános szabályokból, a munkavállaló jogairól szóló egyes konkrét rendelkezésekből, valamint a munkáltató kötelezettségeiről szóló szabályokból levonhatók a megfelelő konzekvenciák. Ennek alapján a munkavállalót a munkaviszony alapján megillető jogok, jogosultságok véleményünk szerint az alábbiak:

... tovább a tartalomra

 A nagycsaládosok új kedvezménye

2015.02.26, www.munkajogitipp.hu

A közszférában már 2010 óta kötelező volt – kérelmük esetén – a kisgyermeket nevelők részmunkaidős foglalkoztatása, amelyet a hatályos munka törvénykönyve [2012. évi I. törvény, Mt.] a versenyszférában is bevezetett, 2012. július 1-jétől. A szabály értelmében a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles volt a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. [Mt. 61. § (3) bekezdés].

... tovább a tartalomra

 A munkaügyi szervezetrendszert érintő változások januártól

2015.02.19, www.munkajogitipp.hu

2015. január 1-én lépett hatályba az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

... tovább a tartalomra

 A vasárnapi zárva tartás és munkajogi vonatkozásai

2015.02.12, www.munkajogitipp.hu

A 2015. március 15-én hatályba lépő, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény [Vtv.] – indokolása szerint – „egy régóta a közbeszéd középpontjában álló vita végére kíván pontot tenni”.

... tovább a tartalomra

 Sajátos (atipikus) foglalkoztatási lehetőségek a munka világában, a távmunka II.

2015.02.05, www.munkajogitipp.hu

Miként alakul a felek kapcsolata a munkaviszony fennállása alatt? A felek kapcsolata ezen időben is az általános szabályok szerint alakul, az Mt. e tekintetben csupán néhány speciális szabályról rendelkezik. Ezek az alábbiak:

... tovább a tartalomra

 Saját (atipikus) foglalkoztatási lehetőségek a munka világában, a távmunka I.

2015.01.29, www.munkajogitipp.hu

Általános kérdések Közismert, hogy a gazdasági, társadalmi életben szervezett munka alapvetően a munkaviszonyok keretei között megy végbe és erre nézve (jelenleg) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó szabályai (Mt. 1-192. §) az irányadók. Az is köztudott, hogy az ilyen módon keletkező jogviszonyok a munkaadó és a munkavállaló által közvetlenül létesített megállapodással, általában hosszabb időre, kötött munkaidővel és munkahellyel, a munkáltató közvetlen irányítása mellett stb. jönnek létre. Minderre tekintettel ezeket a jogviszonyokat tekintjük általában jellemzőeknek, vagy másként tipikus munkajogi jogviszonyoknak.

... tovább a tartalomra

 Jogkövetkezmények fegyelmezetlen munkavégzés miatt

2015.01.22, www.munkajogitipp.hu

Az Mt. 56. §-a szerint a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy – ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt – munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Vizsgáljuk meg közelebbről is az egyes elemeket

... tovább a tartalomra

 Megbízás vagy munkaviszony

2015.01.15, www.munkajogitipp.hu

Nem egyszer vetődik fel kérdésként, hogy az adott tevékenység ellátható-e megbízási jogviszony keretében. Az ezzel kapcsolatos választási kényszert elsődlegesen nem is az adó és járulékfizetési szabályok motiválják, hiszen a foglalkoztató (kifizető) oldaláról nézve azonos terhekről van szó mindkét jogviszony vonatkozásában, hiszen a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót mindenképpen meg kell fizetni. Sőt, ha megbízási díjból származó jövedelem havi szinten eléri a minimálbér 30 százalékát (ami nem egy nagy összeg), akkor az egyéni járulékokat is le kell róni.

... tovább a tartalomra

 Általános magatartási követelmények a munkaviszonyban II.

2015.01.08, www.munkajogitipp.hu

A felek együttműködési kötelezettsége Az Mt. 7. §-a szerint a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kölcsönösen együtt kell működni. Mindazokban az esetekben, amikor a jogosultat megillető jog gyakorlása a másik féllel közös cselekvést kíván, fontos követelmény az érintett felek együttműködése. Fokozottan vonatkozik azonban ez a munkajogi jogviszonyra, hiszen itt a felek együttműködése nemcsak kívánatos, hanem nélkülözhetetlen is.

... tovább a tartalomra

 Általános magatartási követelmények a munkaviszonyban I.

2014.12.18, www.munkajogitipp.hu

A munkaviszonyban tanúsítandó általános magatartási követelményekről az Mt. 6-8- §-ai rendelkeznek, de valójában erről szólnak az Mt. 9-11. és 12. §-ai is.

... tovább a tartalomra

2 3 4 5 Következő >