Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Azonnali hatályú felmondás

2012.10.16, Széles Imre

Az új Mt. a rendkívüli felmondás helyébe az azonnali hatályú felmondás jogintézményét vezette be.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg, amennyiben a másik fél

· a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

· egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ezekben az esetekben tehát a munkaviszonyt az egyik fél a másik hozzájárulása nélkül - a felmondás közlésének "pillanatában" - a szünteti meg.

Az azonnali hatályú felmondás lehetőségével csak említett két esetben lehet élni.

A felmondást a munkáltató az általános szabályok szerint köteles indokolni, tehát felmondásnak is valósnak és okszerűnek, magának az indokolásnak pedig világosnak kell lennie.

Nem elég tehát az indoklásban "általánosságban" megemlíteni a kötelességszegés tényét, (idézve a törvény szövegét) hanem konkrétan meg kell nevezni annak mibenlétét. (Pl. ittasság, bűncselekmény elkövetése, stb.) Nem szükséges azonban, hogy az azonnali hatályú felmondás a cselekmény szándékosságát, illetve súlyos gondatlanságát kifejezetten megállapítsa.

Az azonnali hatályú felmondás jogát az időben sem korlátlanul gyakorolni. A törvény szerint az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják.

Amennyiben a munkavállaló mond fel azonnali hatállyal, ki kell számára fizetni a felmentési időre járó távolléti díjat, illetve végkielégítést.

Újdonság a korábbi Mt-hez képest, hogy ugyancsak azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg még pedig indoklás nélkül a munkaviszonyt

· bármelyik fél próbaidő alatt, illetve

· munkáltató a határozott idejű jogviszonyt.

Ez utóbbi esetben viszont a munkavállalót megilleti tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díj, sőt adott esetben kártérítés is.

Az azonnali hatályú felmondás - ide nem értve talán a próbaidő alatt - noha már nem így nevezi a törvény mégiscsak "rendkívüli". Amennyiben bármelyik fél jogellenesen él vele, annak komoly következményei vannak.


Vitafórum