Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Gyed, gyes melletti munkavégzés – I. rész

2008.06.20, Czirjákné Kispál Mónika

A gyermekvállalás igen jelentősen befolyásolja a családok anyagi helyzetét, a nőnek a munka világából való átmeneti távozása majd visszatérése komoly feladatok elé állítja a gyermekes szülőket.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

A gyermekgondozási díj (gyed)

A Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 42/A-B-C-D§-k rendelkeznek a gyedről. A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

A gyermekgondozási díjra jogosult:

a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,

b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 180 napon átbiztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. (Szülő alatt érteni kell: a vér szerinti és az örökbefogadó szülőt, továbbá a szülővel együtt élő házastársat, azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, továbbá a gyámot.)

A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe be kell számítani:

• a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély idejét,

• a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejét,

• a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

Nem jár a gyed, ha a jogosult:

• bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevékenységet),

• munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja csak meg, az elmaradt keresete után jár a gyed).

• ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (pl. munkanélküli járadék),

• előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés- vagy elzárásbüntetését tölti,

• ha a gyermeket napközbeni ellátást nyújtó intézményben helyezték el (pl. bölcsöde, családi napközi) kivéve a rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást végző intézményt.

Az előzőekből kitűnik, hogy gyed mellett - kivéve a szerzői díjas tevékenységet - semmiféle munkavégzésre nincsen lehetőség. Az egyetlen megoldás, amennyiben mégis dolgozni szeretnénk, hogy az anyuka lemond a gyed-ről és helyette igényli a gyes-t, mert itt már adottak a lehetőségek a munkavégzésre.


Vitafórum