Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

A munkaszerződés kötelező módosítása

2014.12.01, Széles Imre

Noha a felek a munkaszerződést csak közös megegyezéssel és szabad akaratuk módosíthatják, a munka törvénykönyvéről szóló Mt. 2012. évi I. törvény (Mt.) meghatározott esetekben a munkáltató számára kötelezővé teszi a módosítást, bizonyos esetekben pedig előírja, hogy segítséget nyújtson munkavállalójának abban, hogy ajánlatot tegyen a munkaszerződés módosítására.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

Az Mt. 59. szakasza értelmében

  • a szülési szabadság,
  • a gyermekgondozása végett igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve
  • az önkéntes katonai szolgálat teljesítése végett igényelt fizetés nélküli szabadság

megszűnését követően a munkáltatónak ajánlatot kell tennie a munkavállaló számára a munkabére módosítására. Ennek során a vele azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó.

Az Mt. 60. §-a értelmében a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges.

A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Az Mt. 61. §-a szerint a munkáltatónak a munkakörök megjelölésével tájékoztatnia kell a munkavállalókat a munkaadónál esetlegesen fennálló

  • a teljes vagy részmunkaidős,
  • a távmunkavégzésre irányuló, valamint
  • a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő

foglalkoztatás lehetőségéről.

A tájékoztatás alapján, ha a munkavállaló ajánlatot tesz, akkor munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára a munkáltatótónak tizenöt napon belül írásban kell nyilatkoznia mérlegelési jogkörében hozott döntéséről.

Nem mérlegelhet viszont a munkaadó tehát kötelező elfogadnia a dolgozó javaslatát, amennyiben a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló kéri a munkaszerződés részmunkaidőre irányuló módosítását a gyermeke 3 éves koráig.

Ez utóbbi szabályt módosítaná a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat 361. §-a oly módon, hogyhárom vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek öt éves koráig lenne köteles a munkaadó igény esetén részmunkaidőben foglalkoztatni a fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalót. 

Kapcsolódó termékeink:

AdóFórum Szakmai Tudásbázis

Szabályzatok Komplex Gyűjteménye

VideoCampus Szakmai Tudásbázis

Kalkulátor Szakmai Tudásbázis

A támogatások számviteli elszámolása

Saját tőkét érintő számviteli szabályok és gyakorlati alkalmazásuk

A beszámoló pénzneme, könyvvezetés USA dollárban


Vitafórum