Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

A korrupció két oldala

2014.11.27, Réda Mihály adószakértő

Aki kér, aki ad, és aki elfogad!?

Manapság az összes média tele van a "korrupció(-ós)" szavakkal, de legtöbb esetben, mivel általában bulvár hírekről van szó, a téma kifejtésében már hiányoznak az objektív és tényszerű adatok.

Nézzük meg, hogyan értelmezhetők az alábbi fogalmak?

(az Idegen szavak és kifejezések szótára alapján)

Mi a Korrupció? 1. megvesztegetés, megvesztegethetőség 2. általános romlottság, züllött állapotok a közéletben.

Ki a korrupt? Aki 1. megvesztegethető 2. romlott, züllött.

Mit tesz, aki korrumpál? 1. valakit megvásárol, megveszteget 2. megront, elzülleszt .

Nagyon lényeges eleme még a korrupciónak a jogtalan előny kérése, felajánlása, vagy követelése, amelynek kezdeményezője mind két fél lehet.

Személyi oldalról vesztegető bárki lehet, de megvesztegethető már nem akárki lehet, csak az, aki legalább hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személy, aki hivatalánál, beosztásánál, munkakörénél, helyzeténél fogva képes arra, hogy jogtalan előnyt biztosítson mások számára.

A korrupcióról a továbbiakban nem fogok minden lehetséges területet ismertetni. Egy területet fejtenék ki részletesebben. Ez az adózás és az adóztatás területe lesz és annak szereplői az adózók és az adóztató adóellenőrök.

A fő hangsúlyt a lehetséges korrupciós magatartásra és az elkövetők körére irányítom, amelyeket igyekszem példákkal is alátámasztani. Mint majd látni fogják a korrupció eszköze elsősorban a készpénz, de lehet még bármilyen tárgy vagy áru, továbbá ingyenes szolgáltatás. Ez a rész azzal összegezhető, hogy számtalan lehetőség kínálkozik korrupció megvalósítására.

Hogyan valósítja meg az adózó a korrupt magatartást?

Bármilyen státuszú adózó akkor válik korrumpálóvá, ha az adóhatóság olyan tagját igyekszik meg nem engedett eszközzel befolyásolni, aki az érintett adózó ügyében hivatalból jár el, és akitől nagyban függ, hogy az adózó adózással kapcsolatos kötelezettségének elmulasztását az hogyan minősíti, értékeli és az eset kapcsán, mit tekint enyhítő és súlyosbító körülménynek.

Lehetséges magatartási formák:

1. Amikor az adózó a korrumpálás kezdeményezője:

· Az adózó a következőt kérdezi az ellenőrtől: "A dolgot nem lehetne valahogy rugalmasan elrendezni úgy, hogy nekem és Önnek is jó legyen?" Az adózó a felfedett mulasztás mértékét értékelve úgy dönt, hogy konkrét pénzösszeggel felajánlásával igyekszik csökkenteni a rá váró mulasztási bírságot? A fentiek folytatásaként a következő kérdése: "Mennyivel lehetne a dolgot elintézni?" Ha az ellenőr a felvetésre rábólint, tehát vette a lapot, akkor a dolog egyenes úton halad és ilyen esetben az alku még a helyszínen megköttetik.

· A vendéglátóhelyen próbavásárlást (tényleges fogyasztást) végző ellenőrök, miután kifizették a fogyasztást, majd kilétüket felfedve bejelentik, hogy ellenőrzést végeznek, erre az adózó úgy reagál, hogy közli velük, "Örülök a látogatásuknak, ezért vegyék úgy, hogy a fogyasztásuk ára a cég ajándéka, amit nem kell kifizetniük."

· Ha az ellenőrök az ellenőrzésük során bármilyen mulasztást állapítanak meg, annak súlyát az adózó még a helyszínen igyekszik valamilyen személyre szóló ajándékkal tompítani. Ilyen lehet pl. virágcsokor, márkás italáru, dohányáru, édesség, ingyenes fittnesz, szolárium bérlet stb., amellyel az adóellenőr pár mindkét tagját megkínálja.

· Ha az ellenőrzés során szóba kerül, hogy az adóellenőr egyedül él, vagy a gyermekét, gyermekeit egyedül neveli, az adózó az ellenőrzés ideje alatt egy csomagot készít össze, és azzal adja át az ellenőrnek? "Bele tudom élni magamat az Ön nehéz helyzetébe, ezért fogadja el tőlem ezt a csekélységet, és a csomagot átadja." Hozzá teszi, hogy "nem azért adom, hogy ne állapítsanak meg semmit, mert tisztában vagyok azzal, hogy Önöknek minden ellenőrzés alkalmával produkálniuk kell, ilyen az elvárás." Aki ilyennel próbálkozik, az vigyáz arra is, hogy a másik ellenőrnek is kedveskedjen valamivel.

2. Amikor az adótisztviselő a korrupció kezdeményezője:

· Az ellenőr akkurátusan és lassan lapozgatja az adózó által rendelkezésre bocsátott adózási, könyvelési, számviteli iratokat és ennek során kijelenti: "Úgy látom, hogy van itt több hiányosság is, az egyik súlyosabb, mint a másik, majd hozzá teszi némelyik hiba felett szemet hunyhatok, ha Ön is akarja?" Ha az adózó veszi a lapot, akkor természetesen megkérdezi, hogy "és ennek mi lesz az ára?"

· Amikor az ellenőr felsorolja azokat a mulasztásokat, amit az adóvizsgálat során talál, és amiket még nem rögzített a jegyzőkönyvben. Felhívja a figyelmet arra is, hogy egy-egy mulasztásáért, majd összesítve kb. milyen összegű mulasztási, vagy adóbírságot javasolhat a főnökének. Majd azzal folytatja, hogy "Egyébként úgy látom, hogy ez egy menő vállalkozás képes arra, hogy némi áldozattal megoldja a helyzetet."

· Az ellenőrök vigyáznak arra, hogy mivel párban dolgoznak, a másik ellenőr ne hallja meg a korrumpálási kísérletet. Az ilyen felhívásra általában négyszemközt szokott sor kerülni.

· Az is előfordulhat, hogy az ellenőr telefonon felhívja az adózót és "az ügyével kapcsolatban egy személyes találkozót kér a hivatalon kívül egy nyilvános, de kevésbé forgalmas helyen." Ha létre jön a találkozó, ott az ellenőr felsorolja, hogy milyen mulasztásokat talált, és ha az adózó is akarja, hogyan nézheti el azokat. Ilyenkor általában szóba kerül az ellentételezés is, amiben ha megállapodnak, arra néhány napon belül sor kerül.

· Ha az ellenőrök az adózó telephelyén vizsgálódnak, akkor az egyik adóellenőr félrehívja az adózót és "megkérdezi, hogy Ön szerint hol ne kutassunk anyagok után, mert azokat, ha megtalálnánk, kellemetlen dolgok derülnének ki." Majd az ellenőr azzal folytatja, hogy "az elnézésnek, természetesen ára van és mond egy összeget."

A fenti esetek is azt igazolják, amelyek valóban valahol megtörténtek, hogy azok a jövőben is bárhol és bármikor előfordulhatnak. Önöknek kell eldönteniük, hogy bele mennek-e ilyen játszmába, amelynek kimenetele, akár büntető ügy is lehet, vagy inkább vállalják mulasztásukért a felelősséget és a büntetést.

Kapcsolódó termékeink:

AdóFórum Szakmai Tudásbázis

Szabályzatok Komplex Gyűjteménye

VideoCampus Szakmai Tudásbázis

Kalkulátor Szakmai Tudásbázis

A támogatások számviteli elszámolása

Saját tőkét érintő számviteli szabályok és gyakorlati alkalmazásuk

A beszámoló pénzneme, könyvvezetés USA dollárbanVitafórum