Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Kismértékben módosult a Munka Törvénykönyve is

2015.01.12, Széles Imre

Január 1-jétől - az adótörvények mellett – néhány pontban módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. (Mt.) törvény is. A következőkben e módosításokat tekintjük át.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

Az Mt. 61. § (3) bekezdésének új előírása szerint munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. (A tavalyi év végéig függetlenül a gyermekszámtól csak a gyermek 3 éves koráig állt fenn a munkaadónak ez a kötelezettsége.)

Ezzel párhuzamosan az Mt. 294. § (1) k) pontja meghatározza, hogy a törvény alkalmazásában mikor kell a munkavállalót három vagy több gyermeket nevelőnek tekinteni.

Ebbe a körbe tartozik az a dolgozó, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel

  • családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy
  • gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.

Az Mt. 115. § (2) bekezdése e) pontja szerint a szabadság megállapítása szempontjából munkában töltött időnek a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség minősült. Ez évtől megszűnik ez (az egyébként többféleképpen értelmezett) szabály és a keresőképtelenség teljes tartamát figyelembe kell venni e tekintetben  

Az Mt. 204. szakaszának (1) bekezdésében némileg módosításra kerül, a köztulajdonban álló munkáltató fogalma. Az új szöveg szerint köztulajdonban álló munkáltatónak a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság minősül, amelyben az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

És végül módosult az Mt. 209. § (2) bekezdés b) pontja. Az említett bekezdés azokat a jogszabályi helyeket nevezi meg, melyektől a vezető munkaszerződése sem térhet el. E bekezdés b) pontja szerint a munkáltató felmondással nem szüntethette meg a vezető munkaviszonyát a várandósság, és a szülési szabadság ideje alatt. Ez egészült ki január 1-jétől a női vezetők esetében azzal, hogy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónapig ugyancsak fennáll a felmondási tilalom.


Vitafórum