Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Röviden a munkaszerződés módosításáról

2014.11.24, Széles Imre

Gyakran előfordul, hogy a korábban megkötött munkaszerződésben foglaltakat ilyen vagy olyan okból módosítani kell. Az Mt. (2012. évi I. törvény) meglehetősen szűkszavúan foglalkozik ezzel a kérdéssel, 58. szakasza értelmében a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, melytől a 62. § (1) bekezdése szerint eltérni nem lehet.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

E tömör megfogalmazásból számos tény következik

A legfontosabb, hogy a másik fél hozzájárulása – tehát közös megegyezés nélkül – a munkaszerződésben foglaltakat felülírni nem lehet.

Igaz a jogszabály ideiglenes jelleggel lehetőséget biztosít a munkaadónak, hogy a dolgozót

-          más munkakörbe irányítsa át,

-          más munkavégzési helyre küldje ki, illetve

-          más munkáltatóhoz rendelje ki.

Ezek az egyoldalú intézkedések azonban nem tekinthetők a munkaszerződés módosításának.

Abból az előírásból, hogy a munkaszerződés módosítására a munkaviszony megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, egyenesen következik, hogy a munkaszerződés módosítása csak írásban érvényes.

De rögtön hozzátehetjük azt is, hogy az Mt. 44. §-a alapján, az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés módosítás érvénytelenségére is csak a munkavállaló hivatkozhat és csak a munkaszerződés módosítás hatályba lépését követő harminc napon belül.

A munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítása akkor is szükséges, ha a változás kétségtelenül a munkavállaló javát szolgálja, például munkabér emelés esetén. Más kérdés, hogy az esetek többségében minderre a felek ráutaló magatartásával kerül sor.

Ahogy munkaszerződést nem lehet egyoldalúan módosítani, a módosítás elfogadására a másik felet presszionálni tilos. Például a BH2002. 458. számon megjelent jogesetben a bíróság kimondta, hogy „a munkaszerződés tartalmát a felek megállapodással határozzák meg. A szerződés módosítása ennek megfelelően ugyancsak a felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával történhet. A szerződési szabadsággal összeegyeztethetetlen az az álláspont, amely szerint a felmondás okszerű indokát képezheti, ha az egyik fél által kezdeményezett munkaszerződés-módosításhoz a másik fél nem járul hozzá.”

A munkaszerződés módosítása történet határozatlan és határozott időre is, viszont nem módosítható sem a munkavállaló, sem a munkáltató személye.

És végül meg kell említenünk, hogy vannak esetek, amikor a munkáltatónak kötelezően ajánlatott kell tenni a munkaszerződés módosítására, vagy segítenie a munkavállalót, hogy ő javasolhassa a szerződés módosítását.

Kapcsolódó termékeink:

AdóFórum Szakmai Tudásbázis

Szabályzatok Komplex Gyűjteménye

VideoCampus Szakmai Tudásbázis

Kalkulátor Szakmai Tudásbázis

A támogatások számviteli elszámolása

Saját tőkét érintő számviteli szabályok és gyakorlati alkalmazásuk

A beszámoló pénzneme, könyvvezetés USA dollárban


Vitafórum