Általános Szerződési Feltételek

2013. május 20-án hatályba lépnek az ÁSZF változásai.

A korábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szétbontásra került az alábbi dokumentumokra:

A módosított ÁSZF-ben meghatározásra kerül az online termék és a felhasználó fogalma, valamint módosul a 2.1.1 pontban az online termékek megrendelésével kapcsolatos szabály, és ebben a körben egyértelműen rögzítésre kerül, hogy a megrendeléssel a megrendelő vállalja, hogy megfizeti az online termék árát, és amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a termék ára behajtható.

Szintén az online termékek vonatkozásában került kiegészítésre a 2.1.3 pont, nevezetesen az online termék megrendelésétől való elállással kapcsolatosan, valamint a 2.4 pontban online termékek esetében rögzítésre került, hogy a megrendeléssel a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus számlát kap, kivéve, ha a 2.4 pontban meghatározottak szerint ehhez nem járul hozzá.

A fentieken felül a 3.2 pontban is szerepel egy jelentősebb kiegészítés, mégpedig a webináriumokra, szemináriumokra történő jelentkezés esetén irányadó kedvezményekkel és lemondással kapcsolatosan.

Továbbá néhány apróbb szövegezésbeli pontosítás is szerepel az ÁSZF-ben. A Szállítási feltételekben a legjelentősebb módosítás, hogy féléves előfizetés esetén a jövőben automatikusan nem azonos időszakra, azaz nem fél évre kerül meghosszabbításra az előfizetés, hanem egy évre, kivéve ha a Szállítási feltétek szerint a megrendelő kifejezetten írásban kéri az előfizetési időszak fél évre történő meghosszabbítását.

A Szállítási feltételek tartalmazzák a csomagolási és szállítási költségeket. Az Adatvédelmi Szabályzat kiegészítésre került a személyes adatok megadásával és továbbításával kapcsolatosan, valamint a böngészés során megadott IP címek felhasználhatósága és a cookie engedélyezésével kapcsolatosan.

Mivel a Kiadó székhelye is változott, ezért ez is rögzítésre került a dokumentumokban.

A fent hivatkozott mindegyik dokumentumban minden kiegészítés dőlt betűvel került megjelölésre, és a törölt részek pedig * jellel szerepelnek, miként ez a dokumentumok lábjegyzetében is rögzítésre kerül.


A dokumentumokat ide kattintva érheti el:

ÁSZF Általános szerződési feltételek >>

Szállítási feltételek Szállítási feltételek >>

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi szabályzat >>

Általános tudnivalók Általános tudnivalók >>